Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własności Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu.

Wykaz nieruchomości