Zapytanie ofertowe: Remont dachu na budynku komunalnym w Twardogórze przy ul. Bydgoskiej 5

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Remont dachu na budynku komunalnym w Twardogórze przy ul. Bydgoskiej 5.

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 26.06.2019 r. do godz. 15:00, Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 9:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w protokole wyboru ofert.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Przedmiar robót – załącznik nr 1
3. Formularz oferty – załącznik nr 2
4. Oświadczenie – załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy – załącznik nr 5
7. Informacje dotyczące przetwarzania danych – załącznik nr 6
8. Zawiadomienie o wyborze oferty