Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018.2204 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

  • Przeznacza się do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokal użytkowy położony w Twardogórze przy Pl. Targowym 1 o pow. 114,80 m2 dz. Nr 32/11 AM 25 na następujących warunkach:
  1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony
  2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
  3. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu 13,00 zł/m2 plus 23% podatku VAT.
  4. Czynsz płatny na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, za który przypada należność.
  5. Czynsz waloryzowany będzie corocznie o średnioroczny stopień inflacji za rok poprzedni ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  6. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 m2 lokalu.
  7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 1900,00 zł.
  8. Termin zagospodarowania – 30 dni od podpisania umowy najmu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.