Zapytanie ofertowe: Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Krótkiej 1 w Twardogórze

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Krótkiej 1 w Twardogórze

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 06.09.2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 10:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w zawiadomieniu o wyborze oferty.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Przedmiar robót – załącznik nr 1
4. Oświadczenie- załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy
7. Klauzula RODO

8. Zawiadomienie o wyborze oferty