Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020.65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

Lokal użytkowy o powierzchni 88 m2, ul. Długa 32 56-416 Twardogóra.  Dz. Nr 27/1 , 27/2 AM 33.

Załącznik:

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu