Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu. Przeznacza się do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego następujące lokale użytkowe:

I. lokal użytkowy położony w Twardogórze przy ul. Rynek 2 o pow. 13,70 m2 dz. nr 81/4 AM 25 na następujących warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony,
2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej,
3. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu 81,00 zł/m2 plus 23% podatku VAT,
4. Czynsz płatny na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, za który przypada należność,
5. Czynsz waloryzowany będzie corocznie o średnioroczny stopień inflacji za rok poprzedni ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
6. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 m2 lokalu,
7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 1400,00 zł,
8. Termin zagospodarowania – 30 dni od podpisania umowy najmu.

II. lokal użytkowy położony w Twardogórze przy ul. Ratuszowej 30 o pow. 23,10 m2 dz. Nr 65/13 AM 25 na następujących warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony,
2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej,
3. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu 26,00 zł/m2 plus 23% podatku VAT,
4. Czynsz płatny na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, za który przypada należność,
5. Czynsz waloryzowany będzie corocznie o średnioroczny stopień inflacji za rok poprzedni ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
6. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 m2 lokalu,
7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 800,00 zł,
8. Termin zagospodarowania – 30 dni od podpisania umowy najmu.

III. lokal użytkowy położony w Twardogórze przy ul. 1 Maja 3 o pow. 71,92 m2 dz. Nr 32/13 AM 25 na następujących warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony,
2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej,
3. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu 12,00 zł/m2 plus 23% podatku VAT,
4. Czynsz płatny na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, za który przypada należność,
5. Czynsz waloryzowany będzie corocznie o średnioroczny stopień inflacji za rok poprzedni ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
6. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 m2 lokalu,
7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 1100,00 zł,
8. Termin zagospodarowania – 30 dni od podpisania umowy najmu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Do pobrania:

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu