Odczyt wodomierzy

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze prosi o samodzielny odczyt wskazań wodomierza oraz przekazanie informacji o jego stanie na załączonym formularzu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze w terminie do dnia : 22.01.2021r.

Dostępne formy dostarczenia odczytu:

  • e-mail: poczta@zgm.twardogora.pl;
  • skrzynka podawcza umieszczona przed drzwiami ZGM (ul. 1-go Maja 2, Twardogóra – skrzynka dostępna całodobowo, 7 dni w tygodniu);
  • osobiście do Sekretariatu ZGM (wyłącznie w godzinach pracy Zakładu);
  • można również podać stan wodomierza telefonicznie, dzwoniąc na nr: 71/606 63 05 lub 71/ 606 63 04 (wyłącznie w godzinach pracy Zakładu).

W przypadku niedostarczenia odczytu wodomierza we wskazanym terminie, rozliczenie nastąpi według zasad dla lokali nieopomiarowanych (ryczałt).

W związku z utrudnionym kontaktem osobistym oraz planowanymi zmianami w funkcjonowaniu Zakładu prosimy o udostępnienie Zakładowi numeru telefonu / adresu e-mail, który jest niezbędny w celach informacyjnych (tj. o planowanych remontach, awariach, kontrolach, przeglądach, odczytach liczników).

Z poważaniem

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze