Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ust .1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.1990 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

  1. Lokal użytkowy w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 2 o powierzchni 31,00 m2 dz. nr 65/11 AM 25.

Szczegóły najmu w załączonym pliku:

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu