Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech demograficznych i społecznozawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Dodatkowe informacje dotyczące spisu powszechnego zamieszczone są pod grafiką.


Dodatkowe informacje o Narodowym Spisie Powszechnym 2021:

  1. Notatka_NSP_2021_Mniejszości_narodowe
  2. Notatka_NSP_2021_Osoby_ze_szczególnymi_potrzebami