Author: admin

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się 8 października 2021 r. o godz. 12:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra (parter – sala konferencyjna). Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

  1. Załącznik – wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Informacja

Dnia 4 września 2021r. odszedł do wieczności wieloletni Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Ś.p. Alojzy Kulig.

W naszych sercach pozostanie zawsze radosnym, niosącym pomoc i wsparcie szefem…kolegą…przyjacielem…

DZIĘKUJEMY –
Za lekcję bycia człowiekiem,
Dobrym nauczycielem.
Za wsparcie i trwanie obok,
Bo razem można tak wiele…
Za kierowanie zespołem
I bycie w nim partnerem.
Za to, że nam się udało
Razem zdziałać tak wiele…
Za chęci, troskę i pasję,
Dni gorsze i lepsze, szczęśliwe
To wszystko, co było, zostanie…
Jest nasze, wspólne, prawdziwe…
Z żalem, że dziś coś się kończy,
Każdy z nas mówi: dziękuję….
Na tym, co było, minęło
Jutro swą przyszłość zbuduje.

Koleżanki i koledzy z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech demograficznych i społecznozawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Dodatkowe informacje dotyczące spisu powszechnego zamieszczone są pod grafiką.


Dodatkowe informacje o Narodowym Spisie Powszechnym 2021:

  1. Notatka_NSP_2021_Mniejszości_narodowe
  2. Notatka_NSP_2021_Osoby_ze_szczególnymi_potrzebami

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ust .1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.1990 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

  1. Lokal użytkowy w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 2 o powierzchni 31,00 m2 dz. nr 65/11 AM 25.

Szczegóły najmu w załączonym pliku:

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Informacja

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. zakład będzie nieczynny. W sytuacjach awaryjnych prosimy dzwonić na numery alarmowe. Za utrudnienia przepraszamy.