Author: admin

Dostawa opału na sezon grzewczy 2019/2020 do budynku przy ul. Wrocławskiej 6 w Twardogórze

Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:  Dostawa opału na sezon grzewczy 2019/2020 do budynku przy ul. Wrocławskiej 6 w Twardogórze.

Ofertę  należy złożyć w terminie: do dnia  08.11.2019 r. do godz. 1500

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie – załącznik nr 3
 5. Wzór umowy
 6. Klauzula informacyjna RODO

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe: Zmiana sposobu ogrzewania polegająca na budowie wewnętrznej instalacji gazowej i budowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ratuszowej 1c w Twardogórze

Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:Zmiana sposobu ogrzewania polegająca na budowie wewnętrznej instalacji gazowej i budowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ratuszowej 1c w Twardogórze.

Ofertę  należy złożyć w terminie: do dnia  25.10.2019 r. do godz. 1500

Otwarcie ofert  nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 1000

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w zawiadomieniu o wyborze oferty.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Przedmiar robót – Załącznik nr 1
 4. Oświadczenie – Załącznik nr 3
 5. Oświadczenie – Załącznik nr 4
 6. Wzór umowy
 7. Klauzula RODO

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018.2204 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

 1. Przeznacza się do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokal użytkowy położony w Twardogórze przy ul. Krótkiej 9 o pow. 45,90 m2, dz. Nr 54/5 AM 25.

Zapytanie ofertowe: Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Krótkiej 1 w Twardogórze

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Krótkiej 1 w Twardogórze

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 06.09.2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 10:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w zawiadomieniu o wyborze oferty.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Przedmiar robót – załącznik nr 1
4. Oświadczenie- załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy
7. Klauzula RODO

8. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe: Rozbiórka drewnianych budynków gospodarczych w Twardogórze przy ul. Oleśnickiej 8

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

Rozbiórka drewnianych budynków gospodarczych w Twardogórze przy ul. Oleśnickiej 8

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 23.08.2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 10:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w zawiadomieniu o wyborze oferty.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Przedmiar robót – załącznik nr 1
4. Oświadczenie – załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy
7. Klauzula RODO


 Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Twardogórze

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ponownie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Twardogórze.

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 23.08.2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 10:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w zawiadomieniu o wyborze oferty.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Przedmiar robót – załącznik nr 1
4. Oświadczenie – załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy
7. Informacje RODO


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ponownie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2019r.

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 23.08.2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 10:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w zawiadomieniu o wyborze oferty.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Wykaz- wymiana stolarki drzwiowej 2019r.
4. Oświadczenie – załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy
7. Klauzula RODO


Zawiadomienie o wyborze oferty