Zamówienia publiczne

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 5 lipca 2019 roku o godzinie 12:00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra, (parter – sala konferencyjna).

Adresy lokali przeznaczonych do najmu, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową:

  1. Sosnowa 1, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 121,13 m2
  2. Wrocławska 17, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 60,00 m2
  3. Ratuszowa 30, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia  42,00 m2
  4. Ratuszowa 1c, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 17,71 m2
  5. Wielkopolska 2, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 18,60 m2

 

Szczegóły poniżej:

Zapytanie ofertowe: Remont dachu na budynku komunalnym w Twardogórze przy ul. Bydgoskiej 5

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Remont dachu na budynku komunalnym w Twardogórze przy ul. Bydgoskiej 5.

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 26.06.2019 r. do godz. 15:00, Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 9:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w protokole wyboru ofert.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Przedmiar robót – załącznik nr 1
3. Formularz oferty – załącznik nr 2
4. Oświadczenie – załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy – załącznik nr 5
7. Informacje dotyczące przetwarzania danych – załącznik nr 6
8. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra, (parter – sala konferencyjna).

Adresy lokali przeznaczonych do najmu, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową:

  1. ul. Sosnowa 1, Twardogóra, powierzchnia 121,13 m2
  2. ul. Wrocławska 17, Twardogóra, powierzchnia 60,00 m2
  3. ul. Ratuszowa 30, Twardogóra, powierzchnia 42,00 m2
  4. ul. Ratuszowa 1c, Twardogóra, powierzchnia 17,71 m2
  5. ul. Wielkopolska 2, Twardogóra, powierzchnia 18,60 m2

 

Szczegóły poniżej: