Aktualności

Zapytanie ofertowe: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Twardogórze

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Twardogórze.

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 09.08.2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 10:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w zawiadomieniu o wyborze oferty.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Przedmiar robót – załącznik nr 1
4. Oświadczenie – załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy
7. Informacje RODO


19.08.2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2019r.

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 09.08.2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 10:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w zawiadomieniu o wyborze oferty.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty wykonawcy

3. Wykaz stolarki drzwiowej 2019r.

4. Oświadczenie – załącznik nr 3

5. Oświadczenie – załącznik nr 4

6. Wzór umowy

7. Informacje RODO


19.08.2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe: Wymiana stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2019r.

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 09.08.2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 10:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w zawiadomieniu o wyborze oferty.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Wykaz stolarki okiennej 2019r.

4. Oświadczenie – załącznik nr 3

5. Oświadczenie – załącznik nr 4

6. Wzór umowy

7. Informacje RODO


19.08.2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Młyńskiej 9 i ul. Młyńskiej 11 w Twardogórze

Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Młyńskiej 9 i ul. Młyńskiej 11 w Twardogórze.

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia  05.07.2019r. do godz. 1500

Otwarcie ofert  nastąpi: 09.07.2019r. o godz. 1000

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w protokole wyboru ofert.

I pod tekstem odnośniki do pobrania plików w kolejności jak niżej:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Przedmiar robót
 3. Formularz oferty
 4. Oświadczenia – załącznik nr 3
 5. Oświadczenia – załącznik nr 4
 6. Wzór umowy – załącznik nr 5
 7. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 6
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018.2204 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

 • Przeznacza się do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokal użytkowy położony w Twardogórze przy Pl. Targowym 1 o pow. 114,80 m2 dz. Nr 32/11 AM 25 na następujących warunkach:
 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony
 2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
 3. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu 13,00 zł/m2 plus 23% podatku VAT.
 4. Czynsz płatny na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, za który przypada należność.
 5. Czynsz waloryzowany będzie corocznie o średnioroczny stopień inflacji za rok poprzedni ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 6. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 m2 lokalu.
 7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 1900,00 zł.
 8. Termin zagospodarowania – 30 dni od podpisania umowy najmu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Młyńskiej 9 w Twardogórze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Młyńskiej 9 w Twardogórze

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 26.06.2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 10:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w protokole wyboru ofert.

Lista plików do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Przedmiar robót
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie – załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy – załącznik nr 5
7. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 6
8. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 5 lipca 2019 roku o godzinie 12:00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra, (parter – sala konferencyjna).

Adresy lokali przeznaczonych do najmu, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową:

 1. Sosnowa 1, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 121,13 m2
 2. Wrocławska 17, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 60,00 m2
 3. Ratuszowa 30, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia  42,00 m2
 4. Ratuszowa 1c, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 17,71 m2
 5. Wielkopolska 2, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 18,60 m2

 

Szczegóły poniżej:

Zapytanie ofertowe: Remont dachu na budynku komunalnym w Twardogórze przy ul. Bydgoskiej 5

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Remont dachu na budynku komunalnym w Twardogórze przy ul. Bydgoskiej 5.

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 26.06.2019 r. do godz. 15:00, Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 9:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w protokole wyboru ofert.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Przedmiar robót – załącznik nr 1
3. Formularz oferty – załącznik nr 2
4. Oświadczenie – załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy – załącznik nr 5
7. Informacje dotyczące przetwarzania danych – załącznik nr 6
8. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra, (parter – sala konferencyjna).

Adresy lokali przeznaczonych do najmu, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową:

 1. ul. Sosnowa 1, Twardogóra, powierzchnia 121,13 m2
 2. ul. Wrocławska 17, Twardogóra, powierzchnia 60,00 m2
 3. ul. Ratuszowa 30, Twardogóra, powierzchnia 42,00 m2
 4. ul. Ratuszowa 1c, Twardogóra, powierzchnia 17,71 m2
 5. ul. Wielkopolska 2, Twardogóra, powierzchnia 18,60 m2

 

Szczegóły poniżej: