Zgłoszenie awarii

Awarie lub usterki wymagające interwencji prosimy zgłaszać

osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zakładu: tj. od 7:30 do 15:30

lub telefonicznie, na numery:

71 606 63 04 

71 606 63 03

Po godzinach pracy Zakładu, w przypadku awarii wymagających natychmiastowej interwencji obowiązują następujące numery:

667 499 333
609 641 888

Uprzejmie informujemy, iż koszty powstałe w wyniku nieuzasadnionego zgłoszenia awarii, ponoszą najemcy lokalu, którego dotyczyła zgłaszana awaria.