Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. 2018.121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

  1. Lokal użytkowy położony w Twardogórze przy ul. Ratuszowej 30 o pow. 42,00 m2 Dz. Nr 65/13 AM 25.

→ Ogłoszenie i warunki najmu – lokal ul. Ratuszowa 30 w Twardogórze