Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018.2204 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

  1. Przeznacza się do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokal użytkowy położony w Twardogórze przy ul. Krótkiej 9 o pow. 45,90 m2, dz. Nr 54/5 AM 25.