Do pobrania

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Wzór dowodu wpłaty

Aktualizajcja danych nt. ilości osób zamieszkujących

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego

Objaśnienia do wniosku o przydział lokalu mieszkalnego

Załącznik nr 1 do wniosku o przydział lokalu mieszkalnego - oświadczenie współubiegających się o przydział

Załącznik nr 2 do wniosku u przydział lokalu mieszkalnego - deklaracja majątkowa

Załącznik nr 3 do wniosku u przydział lokalu mieszkalnego - informacja RODO

Załącznik nr 4 do wniosku u przydział lokalu mieszkalnego - deklaracja o wysokości dochodów

Wniosek o wzajemną zamianę lokalu mieszkalnego

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Załącznik nr 1 do wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego

Załącznik nr 2 do wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego