Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020.65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

Lokal użytkowy o powierzchni 88 m2, ul. Długa 32 56-416 Twardogóra.  Dz. Nr 27/1 , 27/2 AM 33.

Załącznik:

 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 65 t.j.) dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze informuje, że podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu: przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 376 m2 wraz z przyległym terenem położony w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11 d. nr 27/6 AM 24. szczegóły w załączniku.

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 31.01.2020 r. o godz. 12:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 2 w Twardogórze, (sala konferencyjna – parter) .

Lokalizacje z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej:

 1. ul. Wrocławska 17, 56-416 Twardogóra
 2. ul. Wielkopolska 2, 56-416 Twardogóra
 3. Pl. Targowy 1, 56-416 Twardogóra
 4. ul. Krótka 9, 56-416 Twardogóra

>> Więcej informacji <<

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018.2204 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

 • Przeznacza się do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokal użytkowy położony w Twardogórze przy Pl. Targowym 1 o pow. 114,80 m2 dz. Nr 32/11 AM 25 na następujących warunkach:
 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony
 2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
 3. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu 13,00 zł/m2 plus 23% podatku VAT.
 4. Czynsz płatny na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, za który przypada należność.
 5. Czynsz waloryzowany będzie corocznie o średnioroczny stopień inflacji za rok poprzedni ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 6. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 m2 lokalu.
 7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 1900,00 zł.
 8. Termin zagospodarowania – 30 dni od podpisania umowy najmu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 5 lipca 2019 roku o godzinie 12:00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra, (parter – sala konferencyjna).

Adresy lokali przeznaczonych do najmu, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową:

 1. Sosnowa 1, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 121,13 m2
 2. Wrocławska 17, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 60,00 m2
 3. Ratuszowa 30, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia  42,00 m2
 4. Ratuszowa 1c, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 17,71 m2
 5. Wielkopolska 2, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 18,60 m2

 

Szczegóły poniżej:

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra, (parter – sala konferencyjna).

Adresy lokali przeznaczonych do najmu, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową:

 1. ul. Sosnowa 1, Twardogóra, powierzchnia 121,13 m2
 2. ul. Wrocławska 17, Twardogóra, powierzchnia 60,00 m2
 3. ul. Ratuszowa 30, Twardogóra, powierzchnia 42,00 m2
 4. ul. Ratuszowa 1c, Twardogóra, powierzchnia 17,71 m2
 5. ul. Wielkopolska 2, Twardogóra, powierzchnia 18,60 m2

 

Szczegóły poniżej:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. 2018.121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

 1. Lokal użytkowy położony w Twardogórze przy ul. Ratuszowej 30 o pow. 42,00 m2 Dz. Nr 65/13 AM 25.

→ Ogłoszenie i warunki najmu – lokal ul. Ratuszowa 30 w Twardogórze