Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018.2204 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

 • Przeznacza się do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokal użytkowy położony w Twardogórze przy Pl. Targowym 1 o pow. 114,80 m2 dz. Nr 32/11 AM 25 na następujących warunkach:
 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony
 2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
 3. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu 13,00 zł/m2 plus 23% podatku VAT.
 4. Czynsz płatny na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, za który przypada należność.
 5. Czynsz waloryzowany będzie corocznie o średnioroczny stopień inflacji za rok poprzedni ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 6. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 m2 lokalu.
 7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 1900,00 zł.
 8. Termin zagospodarowania – 30 dni od podpisania umowy najmu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Młyńskiej 9 w Twardogórze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Młyńskiej 9 w Twardogórze

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 26.06.2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 10:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w protokole wyboru ofert.

Lista plików do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Przedmiar robót
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie – załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy – załącznik nr 5
7. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 6
8. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 5 lipca 2019 roku o godzinie 12:00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra, (parter – sala konferencyjna).

Adresy lokali przeznaczonych do najmu, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową:

 1. Sosnowa 1, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 121,13 m2
 2. Wrocławska 17, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 60,00 m2
 3. Ratuszowa 30, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia  42,00 m2
 4. Ratuszowa 1c, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 17,71 m2
 5. Wielkopolska 2, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 18,60 m2

 

Szczegóły poniżej:

Zapytanie ofertowe: Remont dachu na budynku komunalnym w Twardogórze przy ul. Bydgoskiej 5

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Remont dachu na budynku komunalnym w Twardogórze przy ul. Bydgoskiej 5.

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 26.06.2019 r. do godz. 15:00, Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 9:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w protokole wyboru ofert.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Przedmiar robót – załącznik nr 1
3. Formularz oferty – załącznik nr 2
4. Oświadczenie – załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy – załącznik nr 5
7. Informacje dotyczące przetwarzania danych – załącznik nr 6
8. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra, (parter – sala konferencyjna).

Adresy lokali przeznaczonych do najmu, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową:

 1. ul. Sosnowa 1, Twardogóra, powierzchnia 121,13 m2
 2. ul. Wrocławska 17, Twardogóra, powierzchnia 60,00 m2
 3. ul. Ratuszowa 30, Twardogóra, powierzchnia 42,00 m2
 4. ul. Ratuszowa 1c, Twardogóra, powierzchnia 17,71 m2
 5. ul. Wielkopolska 2, Twardogóra, powierzchnia 18,60 m2

 

Szczegóły poniżej:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. 2018.121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

 1. Lokal użytkowy położony w Twardogórze przy ul. Ratuszowej 30 o pow. 42,00 m2 Dz. Nr 65/13 AM 25.

→ Ogłoszenie i warunki najmu – lokal ul. Ratuszowa 30 w Twardogórze