Author: admin

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów

Informujemy, że od 20 lipca 2020 roku zostaje wznowiona bezpośrednia obsługa klientów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do obowiązków:

  • zasłonięcia ust i nosa,
  • dezynfekcji rąk,
  • zachowania odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 metra),

Zarządzenie wewnętrzne nr 9/2020 z dnia 13.07.2020 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie organizacji pracy w ZGM w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu. Przeznacza się do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego następujące lokale użytkowe:

I. lokal użytkowy położony w Twardogórze przy ul. Rynek 2 o pow. 13,70 m2 dz. nr 81/4 AM 25 na następujących warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony,
2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej,
3. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu 81,00 zł/m2 plus 23% podatku VAT,
4. Czynsz płatny na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, za który przypada należność,
5. Czynsz waloryzowany będzie corocznie o średnioroczny stopień inflacji za rok poprzedni ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
6. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 m2 lokalu,
7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 1400,00 zł,
8. Termin zagospodarowania – 30 dni od podpisania umowy najmu.

II. lokal użytkowy położony w Twardogórze przy ul. Ratuszowej 30 o pow. 23,10 m2 dz. Nr 65/13 AM 25 na następujących warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony,
2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej,
3. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu 26,00 zł/m2 plus 23% podatku VAT,
4. Czynsz płatny na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, za który przypada należność,
5. Czynsz waloryzowany będzie corocznie o średnioroczny stopień inflacji za rok poprzedni ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
6. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 m2 lokalu,
7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 800,00 zł,
8. Termin zagospodarowania – 30 dni od podpisania umowy najmu.

III. lokal użytkowy położony w Twardogórze przy ul. 1 Maja 3 o pow. 71,92 m2 dz. Nr 32/13 AM 25 na następujących warunkach:

1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony,
2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej,
3. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu 12,00 zł/m2 plus 23% podatku VAT,
4. Czynsz płatny na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, za który przypada należność,
5. Czynsz waloryzowany będzie corocznie o średnioroczny stopień inflacji za rok poprzedni ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
6. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 m2 lokalu,
7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 1100,00 zł,
8. Termin zagospodarowania – 30 dni od podpisania umowy najmu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Do pobrania:

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-COV-2 informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  zostaje zamknięty dla osobistej obsługi interesantów.

Prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny, email: poczta@zgm.twardogora.pl  lub korespondencyjny na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul.1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra. 

Wszelkie podania i wypełnione wnioski prosimy o wrzucanie do skrzynki pocztowej przy wejściu do budynku. DRUKI w tym wnioski na dodatek mieszkaniowy do pobrania na stronie internetowej ZGM-u.

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat 71 606 63 00
Główny Księgowy 71 606 63 07
Dodatki Mieszkaniowe 71 606 63 06
Kierownik ROM 71 606 63 02
Rejon Obsługi Mieszkańców 71 606 63 03
71 606 63 04
71 606 63 05

W sprawach awaryjnych po godzinach urzędowania zakładu prosimy kontaktować się pod numerami:

609 260 270 lub 609 641 888 lub 667 499 333

Za niedogodności przepraszamy. Podejmowane działania kierowane są z troską o zdrowie i bezpieczeństwo nasze, jak i Państwa. O kolejnych decyzjach i podjętych działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020.65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

Lokal użytkowy o powierzchni 88 m2, ul. Długa 32 56-416 Twardogóra.  Dz. Nr 27/1 , 27/2 AM 33.

Załącznik:

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 65 t.j.) dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze informuje, że podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu: przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 376 m2 wraz z przyległym terenem położony w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11 d. nr 27/6 AM 24. szczegóły w załączniku.

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 31.01.2020 r. o godz. 12:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 2 w Twardogórze, (sala konferencyjna – parter) .

Lokalizacje z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej:

  1. ul. Wrocławska 17, 56-416 Twardogóra
  2. ul. Wielkopolska 2, 56-416 Twardogóra
  3. Pl. Targowy 1, 56-416 Twardogóra
  4. ul. Krótka 9, 56-416 Twardogóra

>> Więcej informacji <<