Author: admin

Odczyt wodomierzy

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze prosi o samodzielny odczyt wskazań wodomierza oraz przekazanie informacji o jego stanie na załączonym formularzu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze w terminie do dnia : 22.01.2021r.

Dostępne formy dostarczenia odczytu:

  • e-mail: poczta@zgm.twardogora.pl;
  • skrzynka podawcza umieszczona przed drzwiami ZGM (ul. 1-go Maja 2, Twardogóra – skrzynka dostępna całodobowo, 7 dni w tygodniu);
  • osobiście do Sekretariatu ZGM (wyłącznie w godzinach pracy Zakładu);
  • można również podać stan wodomierza telefonicznie, dzwoniąc na nr: 71/606 63 05 lub 71/ 606 63 04 (wyłącznie w godzinach pracy Zakładu).

W przypadku niedostarczenia odczytu wodomierza we wskazanym terminie, rozliczenie nastąpi według zasad dla lokali nieopomiarowanych (ryczałt).

W związku z utrudnionym kontaktem osobistym oraz planowanymi zmianami w funkcjonowaniu Zakładu prosimy o udostępnienie Zakładowi numeru telefonu / adresu e-mail, który jest niezbędny w celach informacyjnych (tj. o planowanych remontach, awariach, kontrolach, przeglądach, odczytach liczników).

Z poważaniem

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

Informacja

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2020 r. zakład będzie zamknięty. W sytuacjach awaryjnych prosimy dzwonić na numery alarmowe podane na stronie. Za utrudnienia przepraszamy

Ogłoszenie: Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w  Twardogórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się dnia 11 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra (parter – sala konferencyjna). Wykaz lokali przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z podaniem adresu lokalu oraz dopiskiem „wadium”, w wysokości wskazanej w niniejszym ogłoszeniu, które należy uiścić na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-Maja 2, 56-416 Twardogóra nr 28 9584 1047 2005 0500 0265 0001 Bank Spółdzielczy O/Twardogóra w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku do godz. 11 30. Uwaga: za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe. Cena osiągnięta w przetargu zostanie podwyższona o 23% podatek VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu za lokal użytkowy. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przetargu. Zaleca się, aby uczestnik przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym lokalu. Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu. Osoba mająca zadłużenie wobec Gminy Twardogóra nie może brać udziału w przetargu.

Załączniki:
1.  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu.

Komunikat

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców oraz  z konieczności podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogranicza bezpośrednią obsługę dodatków mieszkaniowych do odwołania. 

W sprawach dodatku mieszkaniowego prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny nr 71 606 63 06, za pośrednictwem adresu mailowego: dodatkimieszkaniowe@zgm.twardogora.pl  lub korespondencyjnie na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra.

Dodatkowo istnieje możliwość wrzucania wypełnionych wniosków do skrzynki pocztowej przy wejściu do budynku bądź składania za pośrednictwem okienka z boku budynku, od strony parkingu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Wniosek na dodatek mieszkaniowy jest dostępny w zakładce: do pobrania.

Za niedogodności przepraszamy.

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów

Informujemy, że od 20 lipca 2020 roku zostaje wznowiona bezpośrednia obsługa klientów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do obowiązków:

  • zasłonięcia ust i nosa,
  • dezynfekcji rąk,
  • zachowania odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 metra),

Zarządzenie wewnętrzne nr 9/2020 z dnia 13.07.2020 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie organizacji pracy w ZGM w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.